کوتاهی قد در سالمندان

کوتاهی قد در سالمندان علم ثابت کرده بلند شدن قد بعد از سن بلوغ (غالبا ۱۹ سالگی) حتی با وجود […]