استخدام

  • دوره آموزشی که در زمینه مهارتهای مراقبت و امداد بیماران گذرانده اید(بهیاری ، کمک بهیاری ،امدادگری ،کمک های اولیه و..)
    ۱۲۳۴ 
    افزودن یک ردیف جدید
  • ۱-گاواژ۲-تست قند۳-ساکشن۴-اندازه گیری فشار خون
  • سوابق کاری برای افرادی که فاقد مدرک پرستاری هستند

  • ۱-نام مؤسسه اعزام کننده / مراقبت از / تاریخ شروع / تاریخ پایان کار
    افزودن یک ردیف جدید
۰/۵ (۰ نقد و بررسی)